+386(5)7302370
·
odvetnik@ravbar.si
·
Pon-Pet 09:00-17:00

Delovno pravo

Vlagamo množične tožbe in vodimo kolektivne delovne spore

Poskrbeli bomo za realizacijo vaših pravic iz delovnega razmerja in zaščitili bomo vaš delovnopravni položaj v vseh fazah postopka. Ponudili vam bomo rešitve, izoblikovane na osnovi podrobnega poznavanja delovnopravnih predpisov ter bogate, več kot dvajsetletne prakse pri reševanju delovnopravnih (pogosto tudi skupinskih) sporov. 

1. Individualno delovno pravo

Skrbimo za varstvo pravic delavcev in realizacijo obveznosti delodajalcev, strankam delovnega razmerja nudimo pomoč v postopkih prenehanja pogodb o zaposlitvi ter v disciplinskih postopkih,  ukvarjamo se s pravnim varstvom osebnih podatkov, pridobljenih v okviru delovnega razmerja, stranke zastopamo v individualnih delovnih sporih.

2. Kolektivno delovno pravo

Sodelujemo pri pogajanjih v postopku sklepanja kolektivnih pogodb, pravno svetujemo na področju sodelovanja delavcev pri upravljanju, v imenu udeležencev vodimo stavkovne aktivnosti, udeležence zastopamo v kolektivnih delovnih sporih.

 

Storitve na področju delovnega prava:

  • Zagotavljamo pravno varstvo delavcem v primeru diskriminacije na delovnem mestu;
  • Zagotavljamo pravno varstvo delavcem v primeru spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu;
  • Sestavljamo pogodbe o zaposlitvi;
  • Sestavljamo splošne akte za delodajalce;
  • Uveljavljamo ničnosti in izpodbojnosti pogodb o zaposlitvi;
  • Vlagamo zahtevke zoper delodajalce zaradi realizacije delavčevih pravic iz delovnega razmerja;
  • Zastopamo delavce v postopkih zaradi redne ali izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi;
  • Zastopamo delodajalce v postopkih zaradi redne ali izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi,
  • Zastopamo delavce ali delodajalce v odškodninskih sporih, povezanih z delovnim razmerjem;
  • Zastopamo stranke v vseh individualnih in kolektivnih delovnih sporih.

Pokličite ali pišite!


+386(5)7302370
odvetnik@ravbar.si
Pon – Pet 09:00-17:00