+386(5)7302370
·
odvetnik@ravbar.si
·
Pon-Pet 09:00-17:00

Gospodarsko pravo

Smo specializirani za področje gospodarskega pravo

Zagotavljamo svetovanje in zastopanje gospodarskih subjektov na področju statusnega, pogodbenega, insolvenčnega prava.

1. Gospodarsko statusno pravo

Ukvarjamo se s pravnim položajem gospodarskih subjektov – gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov.

2. Gospodarsko pogodbeno pravo

Obravnavamo pravne posle, ki jih med seboj sklepajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.

3. Insolvenčno pravo

Rešujemo premoženjska razmerja med insolventnim dolžnikom in njegovimi upniki v postopku prisilne poravnave in v stečajnem postopku.

Storitve na področju gospodarskega statusnega prava:

 • Ustanavljamo gospodarske subjekte in jih statusno preoblikujemo;
 • Zastopamo družbenike na skupščinah gospodarskih družb;
 • Uveljavljamo ničnost in izpodbojnost skupščinskih sklepov gospodarskih družb;
 • Spreminjamo ustanovne pravne akte gospodarskih družb

Storitve na področju gospodarskega pogodbenega prava:

 • Sestavljamo vse vrste gospodarskih pogodb (gradbena, prodajna, posredniška, komisijska, agencijska, distribucijska pogodba …);
 • Svetujemo glede izbire institutov za zavarovanje pogodbenih obveznosti;
 • Zastopamo gospodarske subjekte pri pogajanjih in sklepanju gospodarskih pogodb;

Gospodarski spori:

 • Uveljavljamo ničnost in izpodbojnost gospodarskih pogodb;
 • Zastopamo pogodbene stranke pri realizaciji terjatev iz gospodarskih pogodb;
 • Zastopamo kupce iz gospodarskih pogodb pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov (in zahtevkov na povračilo posredne škode) zoper prodajalce iz naslova stvarnih napak na predmetu prodaje;
 • Zastopamo investitorje pri uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov in zahtevkov na povračilo posredne škode zoper izvajalce, nadzorne inženirje in projektante iz naslova odgovornosti za stvarne napake gradbe;
 • Zastopamo upnike pri prisilni izterjavi terjatev iz naslova gospodarskih pogodb;

Storitve na področju insolvenčnega prava:

 • Prijavljamo terjatve upnikov v postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih;
 • Vlagamo ugovore zoper sezname upraviteljev;
 • Vlagamo ugovore o prerekanju terjatev;
 • Vlagamo predloge za začetek postopkov prisilne poravnave in stečajnih postopkov;
 • Vlagamo ugovore zoper vodenje postopka prisilne poravnave;
 • Vlagamo tožbe na razveljavitev prisilne poravnave;
 • Vlagamo začasne odredbe zoper stečajne dolžnike;
 • Vlagamo tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika;
 • Vlagamo predloge za začetek postopkov osebnih stečajev in predlogov za odpust obveznosti;
 • Zastopamo dolžnike ali upnike v postopku za odpust obveznosti;

Pokličite ali pišite!


+386(5)7302370
odvetnik@ravbar.si
Pon – Pet 09:00-17:00