+386(5)7302370
·
odvetnik@ravbar.si
·
Pon-Pet 09:00-17:00

Gradbeno pravo

Udeležence spremljamo v vseh fazah gradnje

Na področju gradbenega prava pripravljamo pogodbe, s katerimi se udeleženci srečujejo v procesu gradnje, zlasti gradbene pogodbe, pogodbe o izdelavi projekta in pogodbe o nadzoru gradnje.

Pogodbenim strankam pravno svetujemo glede njihovih pravic in obveznosti skozi vse faze gradnje, od načrtovanja do primopredaje objeta. V fazi izvajanja del rešujemo spore med investitorji in izvajalci, investitorji in projektanti, investitorji in nadzorniki gradnje.

Posebno pozornost namenjamo odgovornosti za stvarne napake gradnje in uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov zoper izvajalce in projektante. Hkrati presojamo vlogo nadzornika pri preprečevanju napak gradnje in njegovo morebitno odgovornost za opustitev nadzorne obveznosti.

Svetovanje:

Udeležencem gradnje nudimo pravno podporo pri razreševanju nejasnosti v posamezni fazi gradnje s ciljem, da preprečimo nastanek sporov.

Izvensodno reševanje sporov:

Z ustreznim svetovanjem in celovito pravno oceno nastalih sporov pomagamo, da se zapleti rešijo po mirni poti. S tem prispevamo k hitrejši in cenejši rešitvi, kot jo nudijo sodni postopki.

Sodno reševanje sporov:

V kolikor spora ni mogoče rešiti po mirni poti zagotovimo realizacijo pravic zastopane stranke v sodnem postopku. Po pridobitvi pravnomočne sodbe poskrbimo za prisilno izvršitev dolgovane obveznosti nasprotne stranke.

Storitve na področju gradbenega prava:

  • Zastopanje investitorjev v procesu pridobivanja gradbenega dovoljenja;
  • Sestavljanje gradbenih pogodb, pogodb o izdelavi projetka ter pogodb o nadzoru gradnje;
  • Reševanje sporov med udeleženci gradnje;
  • Izterjava začasnih in končnih situacij;
  • Svetovanje pri sestavi dokončnih obračunov;
  • Uveljavljanje jamčevalnih zahtevekov zoper izvajalce, projektante in nadzornike gradnje;
  • Uveljavljanje regresnih zahtevkov izvajalcev in  nadzornikov gradnje iz naslova odgovornosti za stvarne napake.

Pokličite ali pišite!


+386(5)7302370
odvetnik@ravbar.si
Pon – Pet 09:00-17:00