+386(5)7302370
·
odvetnik@ravbar.si
·
Pon-Pet 09:00-17:00

Pravica do celotne odpravnine

Tudi če ste z delodajalcem podpisali sporazum o izplačilu nižje odpravnine, kot vam pripada po zakonu, ni treba, da ste zaradi tega prikrajšani.

Sporazum o izplačilu nižje odpravnine, kot gre delavcu po Zakonu o delovnih razmerjih, je namreč ničen, saj je v nasprotju z zakonskimi določili o minimalnih pravicah iz delovnega razmerja. Zato sporazum na višino odpravnine nima nobenega vpliva. Izjema velja le v primeru, če je delodajalec v postopku prisilne poravnave. V tem primeru zakon dopušča sklepanje takšnega sporazuma, če bi bil zaradi izplačila odpravnine ogrožen obstoj večjega števila delovnih mest pri delodajalcu. Skratka, če vaš delodajalec v času sklenitve sporazuma ni bil v postopku prisilne poravnave, lahko razliko v odpravnini kljub sklenjenemu sporazumu iztožite.